Sorting by

×

REGNSKAP

Ta kontakt for en samtale rundt dine behov

Våre autoriserte regnskapsførere er klare til å hjelpe deg både i Sandnes, Bodø og Inndyr.
Businessman pointing at chart and graph in digital tablet

Regnskap

Vi ønsker at du skal få lov til å bruke all din tid på det du er god til – da vil du og din bedrift tjene mer. Overlater du regnskapet til oss hjelper vi med å legge til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektiv. Regnskapet ditt er et viktig verktøy som gir deg verdifull informasjon om din bedrifts økonomiske situasjon og som hjelper deg til å ta de riktige beslutningene.

BOKFØRING

Bokføring kan til dels automatiseres ved bruk av scannede bilag og mottak av elektroniske bilag. Vi i Gode Tall AS tilrettelegger løsninger som er best for deg som kunde. Sammen med en av våre medarbeidere skreddersyr vi løsninger tilpasset deg og din bedrift. Du kan selvfølgelig også levere inn dine papirbilag som før så fikser vi resten.

Businessmen are using a calculator and using a pen to analyze data from the graph on the desk.
Bill Computer Commerce Shopping Purhcase Concept

BETALINGSTJENESTER

Overlat til oss i Gode Tall AS å betale dine regninger på forfallsdato. Vi kan gjøre bruk av automatiserte transaksjoner via vårt regnskapsprogram. Som kunde leverer du dine fakturaer, enten i papirform eller elektronisk og vi sørger for at de blir betalt til rett tid. Vi tilbyr automatiserte løsninger mellom vårt økonomisystem PowerOfficeGo og bankene, med filutveksling begge veier.

FAKTURERING OG PURRING

Vi i Gode Tall AS utformer din faktura med din logo og sørger for at fakturaen tilfredsstiller de nødvendige lovkrav i forhold til utforming. Vi kan lage fakturaene for deg eller gi deg tilgang til våre systemer slik at du kan utføre faktureringen fra egen lokasjon. Vi påtar oss også oppfølging av ubetalte fakturaer med nødvendig purring og overføring til inkassotjenester der dette er nødvendig.

Savings, finances, economy and home budget calculations. Close up of man doing calculations and writing notes at home.
Photo of business graphics arrows isolated over white background.

RAPPORTERING

Rapportering og løpende analyse av statusen i din bedift er en av de viktigste tjenestene vi har å tilby våre kunder. Sammen utarbeider vi rapporter som gir deg som kunde den informasjon som du trenger for å ha kontroll på lønnsomheten i din bedrift. Som kunde vil du få jevnlige perioderapporter fra oss. Dette vil gi en god oversikt over utviklingen gjennom hele året – også med nøkkeltall hvis dette er ønskelig. Som daglig leder i et AS kan du ved hjelp av disse perioderapportene foreta pliktig rapportering til styret.

ÅRSREGNSKAP OG SKATTEMELDING

Vi utarbeider offentlig regnskap med noter ihht. regnskapsloven. For aksjeselskaper og NUF er dette pliktig å levere i regnskapsregisteret i Brønnøysund. For større ANS/DA og enkeltpersonforetak kan det også være plikt å rapportere offentlig regnskap til regnskapsregisteret. Vi bruker portalen www.altinn.no for rapportering til Brønnøysundregistrene via våre fagsystemer.

Businessman working at office desk, he is building a growing financial graph using wooden toy blocks: successful business concept

KONTAKT OSS