Sorting by

×

RÅDGIVNING

Ta kontakt for en samtale rundt dine behov

Våre autoriserte regnskapsførere er klare til å hjelpe deg både i Sandnes, Bodø og Inndyr.
Executives listening to presentations from employees,Office worker is presenting job with tablet and secretary is taking notes.

RÅDGIVNING

I Gode Tall AS har vi et fagmiljø med bred kompetanse og lang erfaring fra en rekke bransjer. Med over 220 kunder i porteføljen har skaffet oss et solid grunnlag for forståelse av økonomi og regnskap som vi gjerne deler med deg som kunde.

Våre rådgivere kan bistå deg med alt fra råd og veiledning rundt de store beslutningene og til de små kostnadsbesparelsene som selskapet kan ta ut i den daglige driften.

Vi kan bistå deg innen:

LIKVIDITET

Når du driver bedrift kommer ofte kostnadene før inntektene. God likviditetsstyring sikrer at du har penger å betale med. Likviditet betegner bedriftens betalingsevne. Vi har rådgivere som kan hjelpe deg og din bedrift med dette.

Macro shot of financial concept
worker giving an approval sign

BEDRIFTSETABLERING

Hvilken organisasjonsform vil være mest hensiktsmessig når man skal starte egen virksomhet? Ofte vil det være snakk om en avveining mellom risiko og inntjeningsmulighet. Valg av organisasjonsform bør tenkes nøye igjennom før du bestemmer deg. Det valget du gjør vil senere ha betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter. Våre rådgivere hjelper deg gjerne hvis du har planer om å starte for deg selv.

BUDSJETT

Vi kan bistå med å utarbeide budsjetter tilpasset deg og din bedrift. Mulig du fornemmer et framtidig kapitalbehov i bedriften din og ønsker en prat med banken? Vi kan hjelpe til med å utarbeide både resultat-, balanse- og likviditetsbudsjetter som synliggjør ditt fremtidige kapitalbehov for banken.

Close up of business document on office desk. Top view of business charts and graphs of stock market. Closeup of growing financial chart.
Close-up of business document in touchpad lying on the desk, office workers interacting in the background

STYREARBEID

Vi kan stille med kompetanse og være med i din bedrifts styremøter om du som kunde ønsker dette. Daglig leder i et foretak har en plikt hver 4. måned og orientere styret om selskapets økonomiske tilstand. Den viktigste funksjonen styret har, er å sette en strategi for selskapet samt sørge for at selskapet styrer etter de mål som er satt av styret. Vi kan hjelpe til med referater fra både styremøter og generalforsamlinger i henhold til lovverket i aksjeloven.

KAPITALENDRINGER

Ønsker du å sette ned aksjekapitalen eller overkursfond – da kan vi hjelpe deg slik at du oppnår den mest optimale løsningen for din virksomhet. Skal du øke aksjekapitalen er det også flere muligheter – kanskje har en behov for å hente inn frisk kapital fra nye eiere? Vi kan også bistå med forskjellige alternativer til økning av kapital. Vi utarbeider nødvendige dokumenter og sørger for registrering i Brønnøysundregistrene.

Bodø III
Executives are instructing secretaries to take notes,Concept image of business executives working and having a secretary take notes.

LIGNINGSKLAGER

Våre systemer med tilhørende kvalitetssikring skal i utgangspunktet sikre våre kunder en korrekt ligning. Allikevel hender det at skatteetaten ikke alltid er enig. Vi kan da være behjelpelig med å utarbeide klage. Våre medarbeidere har god kompetanse innenfor de forskjellige emner som kan være aktuelle i en klagesak.

MOMS

Våre medarbeidere innehar en meget god kompetanse innenfor momsregelverket. Her er korrekt fremgangsmåte veldig viktig og feil kan føre til at en virksomhet fort kan gå glipp av store momsfradrag. Dette gjelder spesielt prosjekter som innbefatter eiendom og oppføring av bygg.

Hand stopping domino effect of wooden blocks for concept about business and accountability.
Small harbor Local economy concept in Norwegian fjord

SKATT

Reglene om skatt kan være detaljerte og kompliserte. Det er ikke alltid like lett å få oversikten og følge med på endringene og hvilken betydning dette kan få for deg og din bedrift. Vi kan gi deg råd om hvordan du kan optimalisere din skattemessige posisjon og hvordan du skal forvalte din kapital på en best mulig måte. Vi hjelper også med søknad til Skattefunn-ordningen.

KONTAKT OSS