Sorting by

×

OPPSTARTSHJELP

Ta kontakt for en samtale rundt dine behov

Våre autoriserte regnskapsførere er klare til å hjelpe deg både i Sandnes, Bodø og Inndyr.

Regnskap

Vi ønsker at du skal få lov til å bruke all din tid på det du er god til – da vil du og din ba

OPPSTARTSHJELP

Går du med en bedriftsdrøm ? Se gjennom tipsene under og ta kontakt med oss !

Egen motivasjon og utholdenhet

Har du den utholdenheten og de personlige egenskapene som må til før du går i gang for alvor? Ikke overvurder deg selv som etablerer. En etablering kan fort kreve mye av deg – og dine nærmeste. De fleste klarer dette i en periode. Tenk over om du er villig til å ofre ferie, fritid og tid med familien for å realisere drømmen din.

For optimistisk budsjettering

En klassisk fallgruve er at du ikke lager realistiske budsjetter for oppstartsfasen. Ofte overvurderes inntektene, mens kostnadene undervurderes. Om dette skjer kan du få problemer med å betale dine forpliktelser. Vær sikker på å få med alle kostnader.

Ikke overvurder markedet

Mange etablerere overvurderer markedet. Kartlegg markedet før du går i gang for alvor. Selv om du har fått gode tilbakemeldinger fra vennene dine, er det ikke sikkert at de vil handle hos deg. Sørg for å få inn nok informasjon om markedet før du tar viktige beslutninger.

Bli kjent med kundene dine og markedet ditt (Innovasjon Norge)

Sjekk alle formaliteter

Sett deg godt nok inn i hvilke krav som stilles for din bedrift. Du kan også få trøbbel om du ikke overholder fristene for å rapportere til det offentlige.

Velg passende organisasjonsform

Velg en organisasjonsform som passer for den risikoen du påtar deg og omfanget av det du skal begynne med. Eksempelvis kan det være fornuftig å starte et aksjeselskap i stedet for et enkeltpersonforetak hvis du tar en stor økonomisk risiko.

Sørg for god økonomistyring

Fakturér kunden så snart oppdraget er fullført eller salget gjennomført. Det er viktig å få pengene inn raskt. Dette betyr mye for likviditeten, og din evne til å betale bedriftens forpliktelser. Er oppdraget stort kan du avtale delfakturering underveis. Inngå skriftlige avtaler med kundene der du får med når det skal faktureres.

Skaff hjelp

Har du ikke tid eller kompetanse til å føre regnskapet selv, bør du skaffe deg hjelp til dette. Da frigjør du tid til det du kan best, og som gir penger i kassen. Det kan fort bli dyrt om man beregner skatt og merverdiavgift feil, og trenger hjelp til å rette opp i dette etterpå. Tak kontakt med oss for en uforpliktet samtale.

Ha gode avtaler

Driver du sammen med andre er det viktig å unngå uenighet om drift og veivalg. Før oppstart bør dere skrive en avtale som tar høyde for både «gode og onde dager».

Aksjonaravtale.doc

Kompanjongavtale.doc

Ting Tar Tid

Tiden det tar for å komme ordentlig i gang er ofte lengre enn du tror. Da tar det også lengre tid før inntektene kommer inn. Samtidig må du betale forpliktelsene dine. Sørg for å ha nok oppstartskapital til dette.

  Det er godt å ha noen å lene seg på i oppstarten!

edrift tjene mer. Overlater du regnskapet til oss hjelper vi med å legge til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektiv. Regnskapet ditt er et viktig verktøy som gir deg verdifull informasjon om din bedrifts økonomiske situasjon og som hjelper deg til å ta de riktige beslutningene.

KONTAKT OSS