Sorting by

×

OM OSS

Nærhet til kunden og ekte engasjement i selskapets drift, er overordnet fokus hos oss. Dette gir oss innsikt og gode rammebetingelser for å sikre kvaliteten i vårt arbeide og dermed et relevant og oppdatert regnskap. Nærhet til kunden innebærer også at vi er tilgjengelig og kan bidra når det er behov for informasjon.

Selskapet Gode Tall AS er et resultat av sammenslåing av virksomhetene i Nordvest Økonomi AS og Gode Tall AS. Vi er representert i Bodø, på Inndyr og i Sandnes.

Nordvest Økonomi AS springer ut fra fusjonen mellom selskapene Bokholderiet Vest AS og Antonsen Regnskapsbyrå AS tilbake i februar 2018. Høsten 2019 ble også regnskapsbyrået Gode Tall AS en del av virksomheten, og høsten 2020 er denne integrasjonen fullført gjennom at selskapene er fusjonert.

Utviklingen av selskapet til slik det er i dag, startet et godt stykke tilbake i tid. Bokholderiet Vest AS ble etablert som regnskapsbyrå i Bodø den 19. desember 1999. 1. oktober 2009 åpnet vi vårt kontor i Sandnes.

Før dette ble Antonsen Regnskapsbyrå AS etablert, først som et personlig foretak i 1980, før det i 1990 ble omdannet til aksjeselskap. Selskapet har alltid vært lokalisert på Inndyr i Gildeskål kommune.

Gode Tall AS ble etablert som regnskapsbyrå 13.12.2012 i Bodø.

Vår spesialitet er det elektroniske regnskapet uten papir og perm.

Sentrale tjenester er regnskap, lønn, fakturering, oppfølging og purring, remittering, budsjettering, selvangivelser og ligning, årsoppgjør, konsulent i styre og generalforsamling samt konsulenttjenester innen økonomi, budsjett, regnskap og selskapsrett.

Moderne tider krever bred og høy kompetanse både innen fagfeltet og innen teknologi og forretningssystemer. Vi søker hele tiden å være innovative for å kunne bidra til en kostnadseffektiv regnskaps- og økonomistyring for våre kunder.

Ønsker du en regnskaps- og samtalepartner som er tilgjengelig nå du trenger det? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

«Mental nærhet er viktigere enn fysisk nærhet når det gjelder bedriftsutvikling.» Sitat fra gründeren Tore Lærdal i Laerdal Medical.

Ta kontakt for en samtale rundt dine behov

Våre autoriserte regnskapsførere er klare til å hjelpe deg både i Sandnes, Bodø og Inndyr.

KONTAKT OSS