Bodř Kiropraktorsenter
GodeTall Regnskap
Foto: Velkommen til Gode Tall AS

Velkommen til Gode Tall AS

Gode Tall AS ble stiftet i august 2012 og er et autorisert regnskapsbyrå med tilsammen fem medarbeidere. Vi har to revisorutdannede autoriserte regnskapsførere med lang erfaring i bransjen.

Vi har som mål å være et kundenært regnskapsbyrå som er tilgjengelig og gir raske tilbakemeldinger. Vi har også som mål å ha en sunn utnyttelse av teknologien.


Gode Tall AS er medlem av Regnskap Norge som er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge.

Som autorisert regnskapsfører er vi underlagt Kredittilsynet som har omfattende kontroller av at virksomheten drives i samsvar med lov og forskrift, og at arbeidet foregår på en hensiktsmessig og betryggende måte. Vi ønsker at produksjonen av regnskap skjer i  god samhandling med våre kunder. Endringer i prosessen hos den ene part kan ha stor påvirkning på den andre parten.

Med et helhetlig fokus på prosessen søker vi kontinuerlig å identifisere potensielle effektiviseringer gjennom hele verdikjeden.

Sentrale tjenester som vi utfører er regnskap, lønn, årsoppgjør, generell økonomisk og bedriftsmessig rådgiving samt "økonomisjef til leie" med utførelse av ulike sevice-tjenester knyttet til økonomi og administrasjon.

Les mer om våre tjenester her...