Bod Kiropraktorsenter
GodeTall Regnskap
Foto: Lønn

Lønn

Det er en krevende oppgave å holde seg oppdatert på gjeldende lover og regler vedrørende lønns- og personalspørsmål. Vi tar med glede ansvaret for disse oppgavene.

Vi er behjelpelig med:

  • Lønn
  • Feriepenger
  • Sykelønn og innmelding til det offentlige, refusjoner
  • Overtidslønn og ubekvemstillegg (UB)
  • Provisjonslønn
  • Reiseregninger
  • Diett- og bilgodtgjørelse
  • Terminoppgaver skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Årsoppgaver for arbeidsgiveravgift