Bod Kiropraktorsenter
GodeTall Regnskap

Sammen er vi sterkere!

Gode Tall AS er slått sammen med nytt morselskap - Nordvest Økonomi AS og kunder og ansatte vil bli administrert fra Nordvest Økonomi AS fra 2020.

Regnskapsbransjen er en av bransjene som har vært gjennom en stor endring i løpet av de siste årene. Og mer vil det skje i fremtiden.

 

Teknologi, automasjon og nye verktøy gjør at vi jobber på en helt annen måte enn vi gjorde tidligere. Papirbilaget er i ferd med å fases ut og erstattes av elektroniske bilag. Transaksjoner som før måtte tastes manuelt fyker nå nærmest magisk inn og ut av systemene.I andre enden kommer myndighetenes krav til kontroll og dokumentasjon som har øket kraftig i den senere tid.

 

Det stilles mye større krav til regnskap og ajourføring av økonomien enn tidligere.Viktigs av alt er at dere som kunder får de beste og mest målrettede tjenestene. Vår oppgave er å bidra til at bedriftene til våre kunder blomstrer og utvikler seg best mulig.

 

For å gjøre oss mer rigget for denne fremtiden har vi slått oss sammen med regnskapskontoret Nordvest Økonomi AS. www.nordvestokonomi.no. Med dette får vi styrket medarbeiderstaben med 11 nye medarbeidere og blir da til sammen 15 fordelt på kontorene : Sandnes : 4 medarbeidere, Bodø : 8 medarbeidere, Inndyr : 3 medarbeidere. Av disse er det 5 autoriserte regnskapsførere.